Prejsť na obsah

Plesá

Zoznam plies vo Vysokých Tatrách

Bielovodská dolina

 • Kačacie pliesko (Kačacia dolina) 1 595 m n. m.
 • Zelené Kačacie pleso (Kačacia dolina) 1 576 m n. m., hĺbka 4 m
 • Litvorové pleso (Litvorová dolina) 1 860 m n. m., hĺbka 18 m
 • Rovienkové pleso (Rovienková dolina) 1 795 m n. m.
 • Hrubé pleso (Svišťová dolina) 1 930 m n. m.
 • Malé Tiché pleso (Široká dolina)
 • Tiché pleso (Široká dolina) 1 745 m n. m.
 • Ťažké pleso (Ťažká dolina) – do 2006 oficiálne České pleso (Česká dolina) 1 612 m n. m., hĺbka 6 m
 • Zmrzlé pleso (Ťažká dolina ) 1 762 m n. m., hĺbka 8 m
 • Zamrznuté oká (7) (Zamrznutý kotol) 1-2 060 m n. m., 4-2 030 m n. m., 2-2 010 m n. m.
 • Zamrznuté pleso (Zamrznutý kotol) 2 013 m n. m., hĺbka 11 m
 • Nižné Bielovodské Žabie pleso (Žabia Bielovodská dolina) 1 675 m n. m., hĺbka 20 m
 • Vyšné Bielovodské Žabie pleso (Žabia Bielovodská dolina) 1 699 m n. m., hĺbka 24 m

Javorová dolina

 • Čierne Javorové pleso (Čierna Javorová dolina) 1 492 m n. m., hĺbka 3 m
 • Kolové pleso (Kolová dolina) 1566 m n. m., hĺbka 6 m
 • Malé Žabie Javorové pleso (Žabia dolinka Javorová) 1 704 m n. m.
 • Zelené Javorové pleso (Zelená Javorová dolinka) 1 815 m n. m.
 • Žabie Javorové pleso (Zadná Javorová dolina) 1 879 m n. m., hĺbka 16 m

Dolina Kežmarskej Bielej vody

 • Belasé pleso (Červená dolina) 1 860 m n. m.
 • Červené pleso (Červená dolina) 1 811 m n. m.
 • Malé Biele plesá (3) (Dolina Bielych ples) 1-1 690 m n. m., 1-1 660 m n. m., 1-1 650 m n. m.
 • malé pleso pri Trojrohom plese (Dolina Bielych ples) 1 640 m n. m.
 • Nižné Žeruchové pliesko (Dolina Bielych ples) 1 774 m n. m.
 • Trojrohé pleso (Dolina Bielych ples) 1 615 m n. m.
 • Veľké Biele pleso (Dolina Bielych ples) 1 616 m n. m.
 • Vyšné Žeruchové pleska (2) (Dolina Bielych ples) 1-1 870 m n. m., 1-1 860 m n. m.
 • Žlté pleso (Dolina Bielych ples) 1 950 m n. m.
 • Čierne pleso (Dolina Zeleného plesa) 1 579 m n. m.
 • malé pleso pri Čiernom plese (Dolina Zeleného plesa) 1 570 m n. m.
 • Zelené Kežmarské pleso (Dolina Zeleného plesa) 1 551 m n. m., hĺbka 5 m
 • “Zelené oko” (Dolina Zeleného plesa) 1 565 m n. m.
 • pliesko Študentská studňa (Dolina Kežmarskej Bielej vody) 1 270 m n. m.

Skalnatá dolina

 • Skalnaté pleso (Skalnatá dolina) 1 751 m n. m.
 • Tri jazierka (3) (Dolina Hlbokého potoka) 3-950 m n. m.
 • Relax park jazierko (Dolina Hlbokého potoka) 880 m n. m.
 • “Škaredé plesá” (3) (Dolina Škaredého potoka) 1-1 130 m n. m., 2-1 110 m n. m.

Malá Studená dolina

 • Baranie pliesko (Kotlina Piatich Spišských plies) 2 207 m n. m.
 • Malé Spišské pleso (Kotlina Piatich Spišských plies) 2 000 m n. m.
 • Modré pleso (Dolinka pod Sedielkom) 2 192 m n. m.
 • Nižné Spišské pleso (Kotlina Piatich Spišských plies) 1 999 m n. m.
 • Prostredné Spišské pleso (Kotlina Piatich Spišských plies) 2 010 m n. m., hĺbka 7 m
 • Veľké Spišské pleso (Kotlina Piatich Spišských plies) 2 011 m n. m., hĺbka 10 m
 • Vyšné Spišské pleso (Kotlina Piatich Spišských plies) 2 019 m n. m.

Veľká Studená dolina

 • Dlhé pleso (Veľká Studená dolina) (Veľká Studená dolina) 1 894 m n. m.
 • Ľadové pleso Zbojnícke (Rovienková kotlina) 2 057 m n. m., hĺbka 17 m
 • Malé Pusté pliesko (Rovienková kotlina) 2 060 m n. m.
 • Malé Zbojnícke pleso (Zbojícka pláň) 1 970 m n. m.
 • Nižné Strelecké plesá (4) (Strelecká kotlina) 4-1 980 m n. m.
 • Nižné Studené plesá (2) (Veľká Studená dolina) 2-1 811 m n. m.
 • Nižné Zbojnícke pleso (Kotlina pod Prielomom) 1 955 m n. m.
 • Prostredné Zbojnícke pleso (Zbojícka pláň) 1 960 m n. m.
 • Pusté oko (Rovienková kotlina) 2 043 m n. m.
 • Pusté pleso (Rovienková kotlina) 2 050 m n. m.
 • Sesterské plesá (2) (Zbojícka pláň) 2-1 960 m n. m.
 • Sivé plesá (3) (Ostrý kotol) 1-2 014 m n. m., 1-2 013 m n. m., hĺbka 5 m, 1-2 012 m n. m.
 • Starolesnianske pleso (Zbojícka pláň) 1 988 m n. m., hĺbka 4 m
 • Vareškové pleso (Dolinka nad Vareškovým plesom) 1 834 m n. m.
 • Vyšné Strelecké plesá (3) (Strelecká kotlina) 2-2 060 m n. m., 1-2 000 m n. m.
 • Vyšné Zbojnícke pleso (Zbojícka pláň) 1 970 m n. m., hĺbka 7 m
 • Zbojnícke pleso (Zbojícka pláň) 1 960 m n. m., hĺbka 6 m
 • Zbojícke oká (3) (Zbojícka pláň) 2-2 010 m n. m., 1-2 000 m n. m.
 • “Vareškové oko” (Veľká Studená dolina) 1 860 m n. m.

Slavkovská dolina

 • Slavkovské plieska (2) (Dolina pod Stennou prehybou) 2-1 670 m n. m.
 • Szontaghovo pleso (Havrovská dolinka) 2 040 m n. m.

Velická dolina

 • Dlhé pleso (Velická dolina) (Horná Kvetnica) 1 939 m n. m., hĺbka 6 m
 • Kvetnicové pliesko (Kvetnica) 1 815 m n. m.
 • Velické pleso (Velická dolina) 1 666 m n. m., hĺbka 5 m
 • Vyšné Velické plieska (2) (Velická kotlina) 1-2 140 m n. m., 1-2 120 m n. m.
 • Wolkerove jazierka (2) (Velická dolina) 2-1 010 m n. m.

Batizovská dolina

 • Batizovské oká (3)
 • Batizovské pleso (Batizovská dolina) 1 884 m n. m., hĺbka 12 m
 • Čierne pleso (Motyková dolina) 1 230 m n. m.
 • Malé Batizovské pleso
 • Pliesko pod Kostolíkem (Batizovská dolina) 2 045 m n. m.

Mengusovská dolina

 • Dračie pleso (Dračia dolinka) 2 020 m n. m., hĺbka 16 m
 • Hincové oká (4) (Hincova kotlina) 1-1 944 m n. m., 1-1 940 m n. m., 2-1 930 m n. m.
 • Ľadové pleso (Ľadová kotlina) 1 925 m n. m., hĺbka 10 m
 • Malé Dračie pleso (Dračia dolinka) 2 010 m n. m.
 • Malé Hincovo pleso (Hincova kotlina) 1 921 m n. m., hĺbka 6 m
 • Malé Žabie pleso Mengusovské (Kotlina Žabích plies) 1 920 m n. m., hĺbka 13 m
 • Popradské pleso (Mengusovská dolina) 1 494 m n. m., hĺbka 17 m
 • “Predné Žabie pliesko Mengusovské” (Kotlina Žabích plies) 1 920 m n. m.
 • Rumanovo pleso (Rumanova dolinka) 2 090 m n. m.
 • “Rumanovo pliesko nižné” (Rumanova dolinka) 2 090 m n. m.
 • Satanie pliesko (Satania dolinka) 1 900 m n. m.
 • Veľké Hincovo pleso (Hincova kotlina) 1 945 m n. m., hĺbka 53 m
 • Veľké Žabie pleso Mengusovské (Kotlina Žabích plies) 1 921 m n. m., hĺbka 7 m
 • Vyšné Rumanovo pliesko (Rumanova dolinka) 2 128 m n. m.
 • Vyšné Žabie pleso Mengusovské (Volia kotlinka) 2 046 m n. m.

Mlynická dolina

 • Capie pleso (Mlynická dolina) 2 076 m n. m., hĺbka 17 m
 • Malé Kozie pleso (Mlynická dolina) 1 935 m n. m.
 • Nižné Kozie pleso (Mlynická dolina) 1 943 m n. m.
 • Nové Štrbské pleso (2) (Mlynická dolina) 2-1 320 m n. m.
 • Okrúhle pleso (Mlynická dolina) 2 105 m n. m., hĺbka 8 m
 • Pleso nad Skokom (Mlynická dolina) 1 802 m n. m.
 • Pliesko pod Skokom (Mlynická dolina) 1 685 m n. m.
 • Slepé pleso (Mlynická dolina) 1 360 m n. m.
 • Štrbské pleso (Mlynická dolina) 1 347 m n. m.
 • Volie plieska (2) (Mlynická dolina) 1-1 940 m n. m., 1-1 935 m n. m.
 • Vyšné Kozie pleso (Mlynická dolina) 2 109 m n. m., hĺbka 7 m
 • “Stredné Kozie pliesko” (Mlynická dolina) 1 980 m n. m.
 • “Štrbské oká” (3) (Mlynická dolina) 1-1 335 m n. m., 1-1 325 m n. m., 1-1 320 m n. m.
 • “Mlynické oká” (3) (Mlynická dolina) 1-1 950 m n. m., 1-1 855 m n. m., 1-1 845 m n. m.

Furkotská dolina

 • Malé Rakytovské pleso
 • Nižné Furkotské pleso (Furkotská dolina) 1 626 m n. m.
 • Nižné Rakytovské pliesko (Rakytovec) 1 305 m n. m.
 • Nižné Smrekovické pliesko (Smrekovica) 1 355 m n. m.
 • Nižné Wahlenbergovo pleso (Furkotská dolina) 2 053 m n. m.
 • Sedielkové pliesko (Furkotská dolina) 1 765 m n. m.
 • Soliskové pliesko (Furkotská dolina) 2 060 m n. m.
 • Vyšné Furkotské pleso (Furkotská dolina) 1 698 m n. m.
 • Vyšné Rakytovské pliesko (Rakytovec) 1 307 m n. m.
 • Vyšné Smrekovické pliesko (Smrekovica) 1 360 m n. m.
 • Vyšné Wahlenbergovo pleso (Furkotská dolina) 2 157 m n. m., hĺka 21 m
 • “Ostré pliesko” (Furkotská dolina) 2 120 m n. m.

Važecká dolina

 • Jamské pleso (Važecká dolina) 1 448 m n. m.
 • Malé pliesko (Zadný handel) 2 011 m n. m.
 • Zelené Krivánske pleso (Zadný handel) 2 013 m n. m., hĺbka 30 m

Kôprová dolina

 • Kobylie pleso (Kobylia dolina) 1 735 m n. m.
 • Malé Terianske pleso
 • Nižné Temnosmrečinské pleso (Temnosmrečinská dolina) 1 677 m n. m., hĺbka 38 m
 • Nižné Terianske pleso (Nefcerka) 1 941 m n. m., hĺbka 44 m
 • Vyšné Temnosmrečinské pleso (Temnosmrečinská dolina) 1 725 m n. m., hĺbka 19 m
 • Vyšné Terianske pleso (Nefcerka) 2 124 m n. m., hĺbka 3 m
 • “Kôprové pliesko” (Piargová dolinka) 1 880 m n. m.

Tichá dolina

 • Tomanovské plesá (2) (Tomanovská dolina) -1 600 m n. m.
 • Valentkovo pliesko

 

Štrbské pleso

Štrbské pleso je najtypickejšie morénové pleso, najznámejšie a najnavštevovanejšie tatranské pleso vo VysokýchTatrách.Nachádza sa v nadmorskej výške 1346 m.n.m. v miestach, kde sa spájajú Furkotská a Mlynická dolina. Má rozlohu 19,76 ha, maximálnu hĺbku 20 m, dĺžku 640 m a šírku 600 m. Priemerne 155 dní v roku je pokryté ľadom. Je to druhé najväčšie pleso na Slovensku. Nevteká doň ani z neho nevyteká nijaký povrchový potok. Prvý ho spomína Dávid Frölich r. 1644 v diele Bibliotheca seu Cynosura Peregrinantium. Juraj Buchholtz st. hovorí r. 1719 o destilácii limbových a kosodrevinových olejov pri plese. Pred príchodom turistov ho poznali uhliari, poľovníci, drevorubači a bylinkári. Štrbčania hrozili a aj sa r. 1860 pokúsili vypustiť pleso, aby namiesto „bezcennej mláky” získali pasienok. Do r. 1901 patrilo liptovskej rodine Szentiványiovcov, vtedy ho odkúpil uhorský štát. Pleso sa od konca 19. storočia umelo zarybňovalo a v zime pre chladiarenské ciele na ňom lámali ľad (bol mimoriadne čistý, preto bol oň veľký záujem, dovážali ho napríklad až do Budapešti, Berlína a Viedne). Najstarší obraz plesa namaľoval levočský krajinár Ján Jakub Müller okolo r. 1825. Prvé seriózne merania hladiny a hĺbky uskutočnil Dionýz Dezsö r. 1875. Rovnomenná osada na brehoch jazera vznikla v roku a 1872, keď tu bola postavená prvá chata. Historické jadro osady leží na čelnej moréne mlynického ľadovca. Je to najvyššie položená osada na Slovensku. Od roku 1885 má charakter klimatických kúpeľov.

 

Veľké Hincovo pleso

Veľké Hincovo pleso je pleso v Tatrách na Slovensku. Je to najväčšie a najhlbšie pleso na Slovensku. Má rozlohu 20,08 ha, hĺbku 53,7 m a nachádza sa v nadmorskej výške 1 946 m n. m. Jeho objem je 1 796 000 m3, dĺžka 740 m, šírka 370 m. Priemerne 270 dní v roku je pokryté ľadom. Je to karové jazero. Leží v Hincovej kotline, ktorá tvorí jeden z najvyšších stupňov Mengusovskej doliny. Na západe sa nad plesom zdvíhajú steny Kôprovského štítu, na severe Čubriny a Veľkého Mengusovského štítu a na východe Východného Mengusovského štítu, Hincovej veže a Mengusovského Volovca. Na juh sa otvára Mengusovská dolina, ktorou sa v období 16. 6. – 31. 10. dostaneme k plesu po modrej značke od Popradského plesa za 1,5 hodiny. Vrátiť sa možno rovankou cestou alebo pokračovať cez Vyšné Kôprovské sedlo a Hlinskú dolinu do Kôprovskej doliny. Do jazera nevteká žiaden povrchový potok a vyteká z neho Hincov potok, ktorý po spojení s Krupou vytvára rieku Poprad.

This slideshow requires JavaScript.

Reklamy
Pridaj komentár

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d bloggers like this: